Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Ce suntem? Este Dumnezeu? Are crestinismul dreptate?

Moderator: marcusdumitru

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Corneliu » Mon Nov 24, 2008 5:18 pm

Manuela,
Sunt de acord cu ce-ai spus ca: “nu ne este permis sa interpretam Scriptura dupa cum ne taie pe fiecare capul.”
Din alte versiuni ale aceluiasi verset (2 Petru 1:20), rezulta insa ca nici celui insuflat, care a scris vreuna din cartile Bibliei, nu i-a fost ingaduit a interpreta Cuvantul lui Dumnezeu, pentru ca nici chiar el n-a avut o revelare totala.

[“Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation.”
“Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet’s own understanding.”
“But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation.”
“Yet first you must understand this, that no prophecy of Scripture is a matter of any personal or private or special interpretation (loosening, solving).”]


Cine atunci poate a ne explica Cuvantul?
- Insusi Cuvantul, pentru ca Dumnezeu ni l-a lasat complet.
De aceea, suntem indemnati a cunoaste Scripturile, la plural, nu doar o carte-doua :
“… Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei 22:29)

In Profetii, Evanghelii, Epistole, continuu ni se dau explicatii chiar sub forma “CACI ESTE SCRIS…”, (adica ‘mura-n gura’).

Corneliu
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Corneliu » Fri Mar 20, 2009 7:25 pm

Câteva versete care atestă în mod direct că BIBLIA ESTE INSPIRAŢIE DIVINĂ:

„Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii Sãi proorocii...” (2 Regi 21:10)

„Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înãlţimea cerurilor, şi le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învăţături şi orânduiri minunate.” (Neemia 9:13)

„Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească; pentru că, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.” (Galateni 1:11-12)

„Toatã Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire...” (2 Timotei 3:16)

„Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:21)

„Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.” (1 Joan 5:9)
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Corneliu » Mon Mar 23, 2009 2:56 pm

Câteva versete care atestă în mod direct că BIBLIA ESTE DEMNĂ DE ÎNCREDERE:

„Căile lui Dumnezeu Sunt desăvârşite, cuvântul Domnului este curăţit; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.” (2 Samuel 22:31)

„Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.” (Psalm 19:7)

„De aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii.” (Psalm 119:128)

„Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17)

„Ucenicul acesta este cel ce adevereşte aceste lucruri, şi care le-a scris. Şi ştim că mărturia lui este adevărată.” (Ioan 21:24)

„Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”” (Apoc. 21:5)
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Corneliu » Wed Mar 25, 2009 2:41 pm

Câteva versete care atestă în mod direct că BIBLIA ESTE PURĂ, (curată, sfântă):

“Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ, şi curăţit de şapte ori.” (Psalm 12:6)

“Cuvântul Tău este cu totul încercat (curat, sfânt), şi robul Tău îl iubeşte.” (Psalm 119:140)

“Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat (curat, sfânt). El este un scut pentru cei ce se încred în El.” (Proverbe 30:5)

“Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.” (Romani 7:12)

(Cuvântul “încercat”, în alte versiuni este tradus prin ‘material’ “curat”, fără impurităţi, fără zgură... )

Corneliu
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Corneliu » Wed Mar 25, 2009 6:11 pm

CUVÂNTUL este pentru noi ADEVĂRATĂ HRANĂ:

“Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!” (Psalm 119:103)

“Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”” (Matei 4:4)

„V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi...” (1 Cor. 3:2) v

“Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, sã doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat într-adevăr că bun este Domnul.” (1 Petru 2:2-3)

Corneliu
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Previous

Return to Apologetica

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron