Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Ce suntem? Este Dumnezeu? Are crestinismul dreptate?

Moderator: marcusdumitru

Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby marcusdumitru » Mon Dec 04, 2006 1:05 pm

Mulţi oameni, fără să fi studiat întradevăr problema, cred că Biblia este orice altceva, numai cuvântul inspirat, insuflat şi infailibil al lui Dumnezeu nu.
Cele mai vehiculate idei sunt următoarele:

a) Biblia originală a fost schimbată
Probabil toţi aţi auzit pe alţii zicând că, dacă ar fi dat vreodată Dumnezeu un Cuvânt, cu siguranţă Biblia NU reprezintă acel cuvânt, pentru că între timp oameni perverşi şi rău intenţionaţi au schimbat-o pentru propriile lor interese.
Aceşti oameni pot fi oricare, de la evrei la creştini, de la papi la masoni sau extratereştrii.
Ideea importantă vehiculată de aceşti oameni e că Biblia nu se mai găseşte în original, deci nu mai este de incredere.

b) Biblia a fost în totalitate compusă de oameni puşi pe manipulat

Cea mai răspândită idee este că Biblia nu are nici un pic de origine divină, ci că în totalitate a fost scrisă de oameni vicleni care doreau să instaureze o conducere religioasă a lumii. Dorinţa unora după control şi putere i-a impins să născocească Biblia.

c) Biblia este o carte de poveşti, inofensivă
Altă idee foarte răspândită e că Biblia nu a fost niciodată intenţionată să inducă manipulare şi control, ci că este un text beletristic, născut din prea multa imaginaţie speculativ-fricos-superstiţioasă a omenirii. Aşa dar trebuie luată la nivel de legendă, poveşti de adormit sau speriat copii.

d) Biblia e un cifru ce ascunde taine superioare
O idee venită din lumea iudaică este că Biblia ar conţine coduri speciale care dacă sunt descifrate după anumiţi algoritmi matematici, se pot descoperii secrete ale trecutului, prezenului şi viitorului.
O altă idee din aceeaşi rubrică este că adevăratul înţeles al cuvintelor Bibliei nu sunt cele citite literal, ci că printr-o iniţiere specială, de ordin mistic-gnostic, cineva reuşeşte să pătrundă semnificaţii ascunse.

e) Biblia nu este, ci conţine Cuvântul lui Dumnezeu
Una din ereziile moderne, introdusă de cercurile liberale, este că Biblia este parte insuflată, parte operă umană. Se "demonstrează ştiinţific" printr-o ultra-critică, că Biblia conţine greşeli şi că multe cărţi canonice sunt de fapt apocrife şi false. De asemenea, se încearcă demontarea credibilităţii autorilor anumitor cărţi din biblie, pe baza unor "noi descoperiri la nivel lingvistic şi arheologic".


Poate că mai cunoaşteţi şi alte bazaconii din astea. Dar întrebarea serioasă este: putem demonstra fără drept de apel că Biblia este cuvântul inspirat, insuflat şi infailibil al lui Dumnezeu?
Există încercări foarte elaborate, cu lux de amănunte, de a stabili fără drept de apel autoritatea Bibliei. Citiţi cărţi de genul "Întrebări care cer un răspuns" (McDowell) pentru răspunsuri mai exhaustive. Există cărţi şi mai groase care se ocupa doar de acest subiect.

Provocarea ar fi să încercăm să găsim câteva răspunsuri "simple" şi la obiect cu care putem face faţă situaţiilor cotidiene.
Din fericire, am observat că toate aceste minciuni vehiculate cu privire la Biblie se pot combate cu un răspuns generalizat.
Marcus Dumitru
User avatar
marcusdumitru
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 306
Joined: Fri Nov 10, 2006 1:26 pm
Location: Peru

Ce zice Chafer

Postby marcusdumitru » Sun Dec 10, 2006 8:57 am

Lewis Sperry Chafer a fost întemeietorul seminarului teologic Dallas, prin care a propagat cu succes învăţătura lui Darby şi a lui Scoffield despre Dispensaţionalism. Deşi astăzi, datorită sticăciunii teologiei liberale de la Karl Barth încoace, dispensaţionalismul şi oamenii de renume care l-au făcut cunoscut au căzut într-un con de umbră dispreţuit, totuşi pentru cine rămîne fundamentalist, este punctul de vedere acreditat şi de încredere.

În plus, Teologia Sistematică scrisă de Chafer este una dintre cele mai complete pe care le-am întâlnit. Înainte mă bazam mai mult pe cea scrisă de Tenney şi care se foloseşte la Facultatea de Teologie Baptistă. Însă când am văzut ce punct de vedere are cu privire la creaţia omului, şi cât de mult are în sânge evoluţionismul teist... l-am cam abandonat.

Iată ce scrie la capitolul Bibliologie din Teologia Sistematică de L.S.Chafer, cu privire la originea Bibliei.

Originea Supranaturală a Bibliei

Biblia e un fenomen care nu se poate explica decât într-o singură formă: este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este tipul de carte pe care omul ar scri-o dacă ar putea, sau pe care ar putea-o scrie, dacă ar vrea! Alte sisteme religioase au de asemenea devieri excentrice de la cursul normal al procedeelor umane; aceste devieri nu sunt multe, nici de mică importanţă, şi acestea, de fapt, sunt de aşteptat, întrucât omul mereu a căutat să creadă într-un Dumnezeu, sau în dumnezei, fie bazându-se pe adevăr, fie că nu.
Episcopul Hampden, scriind de lucrurile bune ce pot fi recunoscute în religiile false, spune: "Aşa că întâlnim, chiar şi în aceste superstiţii pe care bunul simţ le respinge, anumite elemente de adevăr contrabalansatoare, care admit şi promovează un conglomerat de erori, care altfel ar rezulta atât de repugnante încât ar fi inacceptabile inimii omului." Dar aceste eforturi ale naturii umane şi slabele lui aspiraţii sunt incompatibile cu vasta panoplie de elemente supranaturale arătate de Biblie.

Cel care caută adevărul e mereu chemat să recunoască afirmaţiile contrare care sunt atât extra-biblice, cât şi intra-biblice. Ceea ce este extra-biblic ţine de domeniul întins al religiilor, produsul ingeniozităţii umane şi speculaţiilor filozofice. Ceea ce este intra-biblic ţine de toate acele secte şi declaraţii parţiale ale adevărului divin care, deşi mărturisesc că se bazează pe Biblie, totuşi, printr-un accent exagerat sau prin abandonarea unui alt adevăr biblic, ajung la o confuzie doctrinală care este foarte asemnănătoare sau chiar mai vicleană decât o minciună.

Mulţimea evidenţelor despre caracterul supranatural al Bibliei se prezintă aproape inepuizabilă, şi dacă se iau aceste consideraţii cu obiectivitate, ne oblică să tragem concluzia că această Carte NU POATE FI PRODUSUL OMULUI.

Iată aici o listă, incompletă, de câteva din caracteristicile supranaturale ale Bibliei:

1. Cartea lui Dumnezeu

Folosirea acestui titlu este menită să atragă atenţia asupra ceea ce Biblia afirmă de la un cap la altul: că este Mesajul lui Dumnezeu pentru om, şi nu mesajul unor oameni pentru alţi oameni, cu atât mai puţin un mesaj al omului către Dumnezeu. A declara că Biblia este teocentrică (aşa cum se arată pe paginile ei) înseamnă în acelaşi timp că Biblia este antropoexcentrică. În această carte, Dumnezeu este prezentat drept Creator şi Stăpân al tuturor lucrurilor. Aceasta o relevă Însuşi Dumnezeu, mărturisind despre lucrurile pe care Le-a făcut şi le va mai face, şi în acelaşi timp arătând adevărul că toate lucrurile create sunt supuse Lui şi se prezintă în cea mai bună formă, împlinindu-şi scopul, doar când rămân în conformitate cu Voinţa Lui.
Biblia ne prezintă afirmaţii sublime precum:
"Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ" (1 Regi 8:23)
"A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai pesus de orice!" (1 Cron.29:11)
"Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie" (Ex.34:6)
"Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui." (Ps.145:9)

Dumnezeu este prezentat ca având o autoritate a tot cuprinzătoare şi absolută, în domeniul fizic, moral şi spiritual, conducând toate lucrurile cu scopul de a-Şi demonstra slava Sa. Acest scop divin este executat prin agenţi umani, iar activităţile lor formează istoria umanităţii. Dar când lucrarea aceasta a Sa se va termina, istoria mondială va fi istoria acelui plan original al lui Dumnezeu. În mod contrar naturii umane, Biblia se proiectează total către slava lui Dumnezeu şi nu are alt scop decât să-L glorifice pe El. După Cuvântul lui Dumnezeu, şi fiind verificat de experienţa omului, acesta, fără iluminare divină, este total incapabil să primească sau să înţeleagă adevărul cu privire la Dumnezeu.
  Cine, din întreaga umanitate oarbă, este acel scriitor de ficţiune, capabil să producă conceptele care apar de-a lungul şi de-a latul Bibliei?
  Cine dintre oameni a alcătuit armonia ciudată şi perfectă în care Persoanele Divinităţii realizează fiecare propria parte în raport cu celelalte şi în raport cu creaţia?
  Cine a putut concepe cracterul divin constant şi inalterabil al manifestării sfinţeniei şi dragostei infinite prin judecăţile divine şi prin aprecierea divină asupra tuturor lucrurilor, inclusiv a oştirilor îngereşti şi a duhurilor rele?
  Cine dintre oameni a fost nu numai suficient de capabil să conceapă o asemenea ţesătură de noţiuni interdependente, dar să şi facă ca acestea să se arate în mod perfect şi continuu de-a lungul unei istorii, care, fiind întâmplătoare, este până la urmă doar o farsă, o falsificare ipocrită a adevărului?

Ce absurdă este presupunerea că omul ar fi putut scrie Biblia, dacă măcar ar fi vrut s-o facă! Dar dacă Biblia nu a izvorât din om, atunci doar Dumnezeu a făcut-o. Şi datorită acestui adevăr, trebuie să-i recunoaştem autoritatea.

(va urma)
Marcus Dumitru
User avatar
marcusdumitru
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 306
Joined: Fri Nov 10, 2006 1:26 pm
Location: Peru

Postby marcusdumitru » Tue Dec 19, 2006 10:44 am

2. Biblia şi monoteismul

Faptul că Dumnezeu este suprem impică şi că nu există altul comparabil cu El. Chiar şi aşa, aproape în mod universal umanitatea a practicat urâciunea idolatriei cu o încăpăţânare ce e departe de a fi accidentală. Poporul evreu, de la care avem Scripturile (omeneşte vorbind), nu era imun la această tendinţă. Din zilele viţelului de aur şi de-a lungul veacurilor, israeliţii s-au întors mereu la idolatrie, şi aceasta în ciuda revelaţiei divine şi în ciuda pedepselor primite.
Istoria bisericii de asemenea este pătată de adorarea imaginilor preluate din păgânism. Cu câtă patimă îi previne Noul Testament pe credincioşi să se îndepărteze de idolatrie şi de venerarea îngerilor!
În lumina acestor adevăruri...
... CUM s-ar putea presupune că oamenii (chiar şi Israel), fără călăuzirea lui Dumnezeu, ar fi putut origina un tratat în care, având privirea îndreptată spre Slava lui Dumnezeu, să clasifice idolatria drept una dintre cele mai mari şi respingătoare insulte la adresa lui Dumnezeu?

Biblia nu este cartea pe care omul ar fi scris-o, darcă ar fi putut-o scrie!


3. Doctrina Trinităţii

Chiar dacă Biblia ne învaţă cu claritate monoteismul, de asemenea prezintă faptul că Dumnezeu subzistă în trei Persoane sau Personalităţi divine. Această distincţie se face între două extreme. Pe de-o parte credinţa că există trei Persoane separate şi distincte, care mereu sunt asociate în scop şi faptă; pe de altă parte există o singură Persoană operând în trei sfere diferite de activitate.
Totuşi doctrina Biblică despre Trinitate susţine că există un singur Dumnezeu în esenţă, dar că din totdeauna a existat în trei Persoane distincte. Fără îndoială acesta este una din tainele cele mai mari, căci această învăţătură transcende orice limită a înţelegerii umane, chiar dacă reprezintă o parte fundamentală din revelaţia Divină.
Considerând în particular numai această doctrină a Trinităţii, avem o dovată ne tăgăduibilă despre originea supranaturală a Bibliei.

3a. Dumnezeu Tatăl

Este cu adevărat vast materialul biblic care declară activităţile specifice şi responsabilităţile adjudecate primei Persoane a Trinităţii. Se spune că El este Tatăl întregii creaţii, Tatăl Fiului etern (a doua Persoană), şi Tatăl tuturor celor ce cred întru mântuirea sufletelor lor. Această revelaţie se extinde în toate detaliile relaţiei paternale şi include trimiterea Fiului pentru a descoperii Harul lui Dumnezeu.
Nici o minte umană nu ar putea produce această idee a unui Dumnezeu Tată aşa cum o descoperă Biblia.

3b. Dumnezeu Fiul

După Cuvântul lui Dumnezeu, a doua Persoană este Fiul veşnic, manifestarea dintotdeauna a Tatălui, Creatorul tutror lucrurilor materiale, Răscumpărătorul şi Judecătorul final al umanităţii. Această mărturie extinsă şi ilimitată subliniază originea divină a Scripturilor.
Persoana şi lucrarea Filului lui Dumnezeu în smerenia şi slava Sa, formează tema predominantă a Bibliei. Dar Fiul, la rândul Său, dă slava Tatălui. Perfecţiunile Fiului nu vor avea niciodată comparaţie, nici nu vor putea fi înţelese de către cei mai înţelepţi dintre oameni.
Dacă la urma urmelor această manifestare fără limite cu privire la Fiul este o pură ficţiune, nu este aceasta o provocare rezonabilă, chiar şi pentru mintea unui ne-credincios, să fie descoperit acest autor? Şi odată descoperit geniul care a inventat această ficţiune inegalabilă, după regula că lucrarea nu e mai mare ca făcătorul ei, să îi aducem omagii şi adorare acestui autor care este mai presus de orice se cheamă Dumnezeu?

3b. Dumnezeu Duhul Sfânt

Este prezentat în Biblie ca fiind co-egal în toate lucrurile Tatălui şi Fiului, şi totuşi, cu privire la desfăşurarea actuală a realizărilor divine, este prezentat ca fiind supus atât Tatălui, cât şi Fiului.
În acelaşi fel, serviciile Sale sunt văzute ca un complement şi ca o administrare a lucrării Tatălui şi Fiului.
Aşadar, Dumnezeul Triunic s-a manifestat pe Sine omului în termeni pe care, chiar cu ajutorul Duhului Sfânt, omul foarte vag îi poate înţelege!

CE PUIERILĂ este ideea că aceste revelaţii sunt produsul umanităţii, care din zilele lui Adam este depravată, degenerată şi incapabilă de a primi sau a cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu fără ajutorul iluminării divine!
Marcus Dumitru
User avatar
marcusdumitru
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 306
Joined: Fri Nov 10, 2006 1:26 pm
Location: Peru

Postby marcusdumitru » Fri Feb 09, 2007 8:22 am

4. Creaţia

Fără descoperire de la Dumnezeu şi capacitatea de a înţelege, omul nu poate consimţii în mod inteligent cu afirmaţia că toate lucrurile existente au fost create de la nimic, printr-un act instantaneu al lui Dumnezeu. (Evrei 11:3). Recunoscând însă că toate lucrurile trebuie să aibă un început, omul începe să îşi imagineze propria lui soluţie la problema originilor.
Cea mai mare realizare pe care a putut-o avea în acest domeniu este teoria evoluţiei, care, datorită înconsistenţelor şi a ipotezelor ne fondate, reprezintă ceva mai rău decât lipsa unui răspuns.

Putem deci să considerăm că omul, incapabil fiind să vină cu soluţii rezonabile la această problemă, poate fi acreditat în acelaşi timp ca autor al mărturiei din Geneza asupra Creaţiei, care e unica temelie pentru toată revelaţia următoare?


5. Păcatul

Între multele teme despre care omul nu ar putea avea o opinie obiectivă, adevărul despre păcat şi caracterul stricat al omului este, fără îndoială, una dintre cele mai proeminente. Dar se pune la îndoială că Biblia - singura sursă de informaţie obiectivă pe această temă - e de origine divină.
Singura alternativă ar fi că omul, presupus autor al Scripturilor, s-a aşezat pe scaunul de judecător al lui însuşi, şi e în stare să înţeleagă ceea ce este dovedit în toate părţile că omul e incapabil să priceapă, adică grozăvia păcatului. Şi aici nu vorbim doar de un autor uman, ci de vreo patruzeci de autori care au contribuit la completarea Cuvântului lui Dumnezeu.
Totalitatea acestor patruzeci de autori se pun de acord în unanimitate cu privire la păcat, despre care, in mod normal, n-am ştii nimic fără revelaţie.
Marcus Dumitru
User avatar
marcusdumitru
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 306
Joined: Fri Nov 10, 2006 1:26 pm
Location: Peru

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby shobolica » Mon Jun 11, 2007 9:24 am

Lasandu-l pe Marc sa continue explicatia inceputa, am sa ma refer aici la a doua scrisoare autoritativa a lui Pavel catre Timotei.

In capitolul 3, versurile 16-17 ne arata ca:
  - Scripturile comunica adevarul
  - Scripturile conving de gresala
  - Scripturile corecteaza caracterul
  - Scripturile indeamna alegerea pasului urmator
Acestea duc la echiparea omului lui Dumnezeu pentru orice lucrare buna.

Prin contrast:
  - nici o alta scriere nu prezinta adevarul total, ci doar partial (fie el si 99.99%)
  - nici o alta scriere nu convinge individul de gresala, ci ii gaseste circumstante atenuante care vor anula o eventuala consecinta
  - nici o alta scriere nu corecteaza caracterul, ci considera esecurile ca o rampa de lansare catre alte... esecuri
  - nici o alta scriere nu prooroceste urmatorul pas, ci doar prevede anumite linii generale de ghidare, dar fara nicio certitudineIn versul 16, cuvantul cheie este "insuflata". In original, are doua intelesuri:
  (1) Dumnezeu a indrumat/calauzit Cuvantul Lui sa fie scris de unii oameni, folosindu-se in mod instrumental de caracterul acestora. Acentul se pune nu pe oameni, ci pe Cuvant. Nu oamenii au fost transfigurati/ extaziati/ excitati/ inspirati de o muza, ci Cuvantul a fost "suflat in=insuflat". De asemenea, stim ca "Cuvantul S-a facut trup si a locuit printre noi plin de har si de adevar" (Ioan 1:14). Acest Cuvant intrupat a fost aplicatia practica a Cuvantului insuflat (chiar daca, dpdv cronologic, parte din Cuvantul insuflat a aparut dupa ce Cuvantul intrupat a fost asezat la o parte, dincolo de lumea vazuta).
  (2) nu exista alta interpretare a Cuvatului decat cea "insuflata". Nu imi e permis sa sucesc Cuvatul in favoarea mea. In 2 Petru 1:19-21, ni se spune ca acest Cuvant e profetic si ca se interpreteaza singur. Aceasta se face in mod progresiv atat pentru individ, cat si pentru grup (omenire, poporul lui Israel, Biserica lui Dumnezeu) potrivit cu maturitatea spirituala a acestuia.
Refuzul de a accepta autoritatea Scripturilor ca fiind Cuvantul lui Dumnezeu duce la cele descrise in 2 Timotei si 2 Petru. Cei ce ataca autoritatea Scripturilor nu Il ataca pe Dumnezeu, ci Cuvantul Lui. Dumnezeu nu poate fi atacat de nimeni. El e de sine statator si auto-suficient. Rebeliunea oricarei fiinte e de fapt impotriva Cuvantului Lui. Dar, pentru ca "Cuvantul S-a facut trup", Dumnezeu ia ofensa asupra Lui in mod personal. Rezultatul rebeliunii e tragic, cu exceptia celor salvati.

In 2 Timotei 3:1-13, apostolul Pavel face cateva predictii:
  (1) cronologic, natura pacatoasa a omului va fii din ce in ce mai evidenta
  (2) activitatile religioase vor deveni din ce in ce mai corupte si inselatoare
  (3) adevaratii oameni ai lui Dumnezeu vor avea nevoie de tot mai mult discernamant in evitarea influentelor culturale
  (4) oamenii lui Dumnezeu care reflecta caracterul lui Hristos pe pamant vor avea parte de persecutii din ce in ce mai numeroase
  (5) lucratorii inselatori si impostorii vor fi din ce in ce mai multi si mai rai
Totusi, apostolul Pavel il indeamna pe Timotei sa continue in cele invatate si de care este convins, care ii vor da mai multa intelepciune si care il vor duce la mantuirea finala.

Este Dumnezeu Domnul meu? Are El toata autoritatea asupra mea? Ma las indrumat de Cuvantul Lui insuflat?
shobolica
membru
membru
 
Posts: 17
Joined: Fri Nov 24, 2006 3:12 pm
Location: US

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Marius » Fri Feb 22, 2008 2:34 pm

marcusdumitru wrote:Provocarea ar fi să încercăm să găsim câteva răspunsuri "simple" şi la obiect cu care putem face faţă situaţiilor cotidiene.


Într-adevăr se poate răspunde la întrebarea "Este într-adevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?" cu ceea ce tu ai postat, dar mie nu mi se pare un răspuns chiar "simplu" şi la obiect ... Ce argumente scurte (2,3) îi pot da cuiva, dacă mă întâlnesc cu el / ea pe stradă şi apare subiectul acesta? Să zicem că am la dispoziţie 2-3 minute.
"Pot totul in Hristos, care ma intareste." Fil. 4:13
Marius
membru
membru
 
Posts: 7
Joined: Fri Nov 24, 2006 12:57 am
Location: Pitesti

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Mani » Sat Feb 23, 2008 8:55 pm

Marius wrote:Ce argumente scurte (2,3) îi pot da cuiva, dacă mă întâlnesc cu el / ea pe stradă şi apare subiectul acesta? Să zicem că am la dispoziţie 2-3 minute.

Depinde de persoana cu care discuti:
1. daca este pagân (sau ateu), atunci sunt alte teme de lamurit, de ex. existenta lui Dumnezeu.
2. daca este eretic, de ex. mormon sau martor al lui Iehova, e de discutat diferenta între cartile noastre sfinte.
3. daca este crestin, nu are nevoie de dovezi si explicatii. El crede din start ca Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, ce-i lipseste este poate un studiu ceva mai aprofundat. Evident, daca-l intereseaza cu adevarat subiectul.
4. daca zice ca este crestin, dar totusi are idei eretice (de ex. nu crede în Sf. Treime), atunci intra în categoria de la pct. 2. Categoria de la pct. 4 este cea mai dificila.

Tu la ce tip de persoana te referi?
Oricum, problema pe care o ridici merita nitel rumegata si discutata. Oricare din noi poate ajunge într-o situatie când are de dat o explicatie.
User avatar
Mani
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 404
Joined: Sat May 12, 2007 4:09 am
Location: Elvetia

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Marius » Sun Feb 24, 2008 1:55 pm

Eu mă gândeam mai mult la persoanele atee, care nu cred în Dumnezeu ... sau mai este un tip de persoane, care spun că ele cred în Dumnezeu (adică în existenţa Lui) (nu spun că sunt creştine, în adevăratul sens al cuvântului - adică întoarse la Dumnezeu), dar nu cred toată Biblia ...
"Pot totul in Hristos, care ma intareste." Fil. 4:13
Marius
membru
membru
 
Posts: 7
Joined: Fri Nov 24, 2006 12:57 am
Location: Pitesti

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Mani » Sun Feb 24, 2008 9:35 pm

Un exemplu:
"La un dineu se gasea printre musafiri si un ateu - om rau, lipsit de credinta, care l-a intrebat la un moment dat pe crestinul de alaturi: - De unde stii tu ca Dumnezeu te-a iertat pentru pacatele tale sau ca iti asculta rugaciunile cand, de fapt, nu vezi nimic din toate acestea ? - Dar tu, il intreba la randul sau crestinul, de unde stii daca este zahar in ceaiul pe care il bei acum ? - Cum de unde ? Simt gustul zaharului. - Deci stii ca este zahar in ceaiul tau, chiar daca nu-l vezi. Ei, tot asa simt si eu dragostea lui Dumnezeu in inima mea. Sufletul meu ingreunat de pacate se simte izbavit prin puterea Sfantului Duh. Sfanta Liturghie, Sfanta Spovedanie, rugaciunile imi inalta sufletul, ce nu-si gaseste linistea decat la Dumnezeu. Dragostea nu o vezi cu ochii trupului."
User avatar
Mani
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 404
Joined: Sat May 12, 2007 4:09 am
Location: Elvetia

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Mani » Sat Apr 05, 2008 12:40 am

De valoarea Sfintelor Scripturi nu se îndoieste nici unul dintre noi. Sunt recunoscute ca "sfinte" si inspirate decând cu stabilirea Canonului în sec. IV.
Ce este scris negru pe alb este faptul ca Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, sau Dumnezeu Cuvântul. Stie cineva dintre voi unde este scris tot asa, negru pe alb, ca o carte, adica Biblia, este Cuvântul lui Dumnezeu? Intrebarea o pun fiindca o carte, fie ea si sfânta, adica Biblia, nu poate fi Hristos. Hristos nu e o carte, El e Dumnezeu. Iar o carte nu este Dumnezeu.
User avatar
Mani
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 404
Joined: Sat May 12, 2007 4:09 am
Location: Elvetia

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby florin » Mon Apr 07, 2008 10:30 am

hehe, il las pe Marc sa raspunda la intrebarea asta :)
Florin Ghiţă.
User avatar
florin
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 596
Joined: Fri Nov 10, 2006 7:31 pm
Location: Bucuresti

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Corneliu » Wed Apr 09, 2008 12:32 am

Manuela întreabă unde scrie “că o carte, adica Biblia, este Cuvântul lui Dumnezeu?”
Din zeci şi zeci de versete, atât din V.T., cât şi din N.T., să tot alegem…!
Iată câteva, (nu cele mai semnificative…):

“Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.” (Ps. 56:10)

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,” (2 Tim.3:16)

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. (Col. 3:16)

“… noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.” (2Cor. 2:17)

“…aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră, şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Marcu 7:13)

“… aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.” (Matei 15:6)

“… Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei 22:29)
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby marcusdumitru » Thu Apr 10, 2008 6:43 pm

Manuela, formuleaza un pic mai detaliat problematica pusa de tine in intrebarea de mai sus, si cat mai clar posibil, ca sa pot sa ma apuc sa gasesc niste raspunsuri.
In forma de mai sus, nu pot decat sa zic ca raspunsul se afla in primele articole postate de mine, care, drept vorbind, NU le-am terminat de tradus si de postat. Dar poate imi fac curaj de aici inainte, ca sa le termin.
Biblia se demonstreaza a fi cuvantul lui Dumnezeu prin ea Insasi, in acelasi fel in care creatia se demonstreaza a avea un Creator. Desi nici pe una, nici pe alta, nu scrie "Made by God", sare in ochi, prin deductie! Un pic de minte si de inima e de ajuns. Desi nu stiu daca SCRIE, se poate CITI! :)
Este unul din subiectele cele mai importante in postmodernismul actual.
Pentru intrebarea lui Claudiu: nu cred ca exista un raspuns simplu, in cativa pasi, pentru a arata cuiva ca Biblia este Cuvantul inerant al lui Dumnezeu. Si nici nu cred ca e bine sa fabricam raspunsuri care sa incapa in 2-3 minute "la metrou in statie". Pentru situatiile respective, mai bine ne bazam pe Duhul Sfant, care ne va invata chiar in ceasul acela, ca sa spunem cuvantul potrivit persoanei potrivite, si nu alimente prefabricate de minte dar care nu ating sufletul.
Aceste subiente trebuie studiate o viata, si orice om ar trebui sa fie un teolog, caci e stiinta cea mai inalta de care ne putem apuca, daca chiar ne pasa de viata noastra.
Am incercat si eu uneori demonstratia in cativa pasi. Am mentionat profetiile, arheologia, stiintele exacte, transmiterea fidela a Bibliei pana in zilele noastre, etc... Toate acestea sunt bune in Apologetica, mai mult ca sa te aperi tu si sa ai argumente rationale in calea indoielilor si paselor proaste prin care trecem uneori cu totii. Dar in discutia cu necredinciosii, rar functioneaza.
Cu ei functioneaza expunerea Cuvantului, si puterea Duhului.
Marcus Dumitru
User avatar
marcusdumitru
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 306
Joined: Fri Nov 10, 2006 1:26 pm
Location: Peru

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Corneliu » Thu Apr 10, 2008 8:53 pm

Marcus a subliniat corect că
“Biblia se demonstrează a fi Cuvântul lui Dumnezeu, prin ea însăşi”,
întrucât este AUTO-EXPLICATIVĂ

Eu am extras mai sus doar câteva versete, considerând că se cunoaşte Biblia toată, şi că se ştie principiul:

“Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.” (2 Petru 1:20),

…altminteri..., se aplică Matei 22:29
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Este întradevar Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?

Postby Mani » Sun Nov 23, 2008 6:51 pm

Corneliu wrote:Marcus a subliniat corect că “Biblia se demonstrează a fi Cuvântul lui Dumnezeu, prin ea însăşi”, întrucât este AUTO-EXPLICATIVĂ
Eu am extras mai sus doar câteva versete, considerând că se cunoaşte Biblia toată, şi că se ştie principiul: “Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.” (2 Petru 1:20),

Cum poate Biblia sa fie "auto-explicativa"?
Textul de la 2 Petru 1.20 nu sustine o astfel de ideie. Cornilescu traduce gresit versetul. Iata alte traduceri:
Luther: “Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissangung in der Schrift eine Sache eingener Auslegung ist” – “nici o profetie din Scripturi nu este o chestiune de interpretare proprie“.
Authorised Version: "Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation." - "nici o profetie din Scriptura nu este pentru o interpretare personala".
Biblia ortodoxa: "Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia".

Din textul lui Petru nu rezulta ca un text din Scriptura se explica cu altul, ci ca nu ne este permis sa interpretam Scriptura dupa cum ne taie pe fiecare capul.
User avatar
Mani
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 404
Joined: Sat May 12, 2007 4:09 am
Location: Elvetia

Next

Return to Apologetica

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron