COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Ce suntem? Este Dumnezeu? Are crestinismul dreptate?

Moderator: marcusdumitru

COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Fri Jan 04, 2008 8:42 pm

DUMNEZEU COMUNICĂ CU NOI

“După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul…” (Evrei 1:1-2)
Rezultă că Dumnezeu comunică cu noi…
Cam la fel începe şi Psalmul 50:
“Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbeşte…”
Mulţi susţin că Dumnezeu refuză să comunice cu noi.
Bunăoară, Lucian Blaga face pe-ntristatul în poezia sa Psalmi, pe motiv că Dumnezeu e “mut” faţă de el. Nici Tudor Arghezi nu ‘sare’ prea departe când Îl acuză pe Dumnezeu (tot în poezii numite Psalmi) cu astfel de cuvinte: ” În rostul meu Tu m-ai lăsat uitării…”

Epistola către Evrei contrazice chiar ‘din capul locului’ pe astfel de ‘gânditori’ care-L văd pe Dumnezeu undeva departe, izolat în ‘turn de fildeş’…
În tot cursul istoriei, Dumnezeu a comunicat cu noi, oamenii. El a ales să ne vorbească, pentru că nu este mut ca dumnezeii falşi sau ca idolii la care nu puţini se-nchină… Biblia spune că El vede, aude şi vorbeşte…
Dumnezeu ne-a vorbit “în multe rânduri şi în multe chipuri”, iar apoi ne-a vorbit şi “prin Fiul”.

“Dumnezeul nostru vine şi nu tace…” (Psalm 50:3) El, “Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul; dar omul nu ia seama.” (Jov 33:14)
Mulţi oameni nu sunt dispuşi a asculta cuvintele Domnului:
Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi…” (Psalm 50:7)
Suntem noi interesaţi, şi-L ascultăm?!

Vrei sincer să şti ce are Dumnezeu să-ţi spună? Vino smerit, înaintea Lui în rugăciune şi El va comunica cu tine; Dumneze nu este mut…!
De fapt El ţi-a vorbit deja, dar tu n-ai înţeles acest lucru…!

Cum ne vorbeşte Dumnezeu?
El ne-a trimes o serie de mesaje scrise, folosindu-se de profeţii Săi. Dumnezeu a ales scrierea ca mijloc de comunicare, aceasta fiind cea mai precisă formă.
Dumnezeu a luat indivizi (vreo 40) din locuri şi medii diferite, în timpuri diferite (pe circa 1600 de ani) şi i-a folosit pentru a ne oferi Cuvântul Său, adevărul Său - “…nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. (2 Petru 1:21)

Biblia este o carte perfectă, unitară, fără greşeli, fără inadvertenţe, fără contraziceri. Totodată este singura carte care conţine sute de profeţii care s-au împlinit “la amănunt” în istorie, prezicerile fiind făcute chiar cu sute sau mii de ani înainte (doar o mică parte din profeţii au mai rămas a fi împlinite).
Alte scrieri religioase ‘celebre’ au fost întocmite doar de un singur autor şi prezintă o mulţime de contradicţii şi date eronate, sau nu cuprind nici măcar o profeţie...
Aceste simple constatări nu-s grăitoare, nu-ţi dau de gândit, nu te smulg din indiferenţa sau din fanatismul tău?!

Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său, pe care L-a înscris în Biblie.
De ce a alaes această modalitate de comunicare?
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Fri Jan 04, 2008 8:44 pm

VREŢI COMUNICARE “ÎN DIRECT”?!

Sunt oameni care nu ştiu ce vor, şi pretind ca Dumnezeu să li se arate şi să se facă auzit lor “în direct”.
Tudor Arghezi şi-a exprimat preferinţa astfel:
“Vreau să Te pipăi, şi să urlu: Este!”
(Nu vă miraţi! Aici ajunge unul care face “Cântare Omului”… - rămâne ‘mărginit’ şi ‘marginalizat’ deşi comuniştii l-au omagiat, iar el s-a auto-proclamat demiurg ‘îngândurat’…)

Dumnezeu nu este limitat de vreun lucru.., şi putea comunica cu noi şi “în direct”, dar noi am fi fost foarte păgubiţi…Nimeni nu poate comunica vizibil cu Dumnezeu, fără a fi afectat de slava lui Dumnezeu!

Când Dumnezeu a vorbit poporului din focul de pe Muntele Sinai…
evreii au cerut lui Moise să intervină ca Dumnezeu să nu le mai vorbească în mod direct, pentru că mureau.

“Moise a scos poporul din tabără pentru a-L întâmpina lui Dumnezeu şi s-au aşezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor şi tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbiþa răsuna tot mai puternic. Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul S-a pogorât pe muntele Sinai, şi anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui. Şi Moise s-a suit sus. Domnul i-a zis lui Moise: „Pogoară-te şi porunceşte poporului cu tot dinadinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. (Exod 19:17-21)

Mai toţi au fost cuprinşi de “frică de moarte”…
“Tot poporul auzea tunetele şi sunetul trâmbiţei şi vedea flacările muntelui, care fumega. La priveliştea aceasta, poporul tremura şi stătea la depărtare.
Ei i-au zis lui Moise: „Vorbeşte-ne tu însuţi şi te vom asculta; dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” (Exod 20:18-19)

Oamenii pier în contact cu prezenţa glorioasă a lui Dumnezeu…
(Cât de bun a fost Domnul că nu S-a arătat şi unuia ca Arghezi!)

În Evrei cap. 12, autorul vorbeşte despre comunicarea pe care Dumnezeu a ales-o şi spune aşa:
“Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc…
…Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, …Judecãtorul tuturor, de duhurile celor neprihăniþi, făcuþi desãvârşiţi, de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.
Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte!”

Domnul a fost bun cu toţi nechibzuiţii (istoria a numărat mulţi…) care au cerut ca Dumnezeu să vină la ei şi să le vorbească în mod direct.
Last edited by Corneliu on Fri Jan 04, 2008 8:54 pm, edited 1 time in total.
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Fri Jan 04, 2008 8:46 pm

COMUNICARE SCRISĂ SAU ORALĂ?!

Comunicarea în scris este superioară celei orale. Comunicarea verbală (orală) este susceptibilă de interpretare şi de pervertire, pe când cea scrisă este ‘fixă’, nu poate fi schimbată.
Există însă oameni care ‘dau’ mai mult pe tradiţiile orale decât pe Cuvântul scris al lui Dumnezeu, dar toţi aceştia o fac spre pierzarea lor. Dumnezeu n-a comunicat cu noi prin tradiţii orale, ci ne-a dat în scris tot ceea ce este nevoie să cunoaştem.

Domnul Isus a fost chiar revoltat de tendinţa oamenilor de-a trata pe Dumnezeu ‘după ureche’:
“Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât ni şte porunci omeneşti.”
Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni…” (Marcu 7:6-8)

Comunicările orale sunt corupte din generaţie în generaţie…
Cei ce se bazează pe tradiţia orală din moşi-strămoşi, cum pot ei să dovedească cum că ceea ce numesc ei astăzi “tradiţie apostolică, este identică cu ceea ce a fost comunicat dintr-un început?! (Probabil că ei n-au jucat vreodată “telefonul fără fir…!)
Se poate însă dovedi că ceea ce Domnul Isus Hristos a spus şi a fost scris şi avem astăzi, este identic cu ceea ce s-a scris iniţial, în primul secol. Manuscrisele originale din acea vreme, sunt identice cu cele aflate la 1500 de ani după aceea…

Oricine pretinde că are de la Dumnezeu informaţii care au fost transmise oral, şi care-s mai importante decât Biblia, este un mincinos.

Tu ai citit Biblia? Eşti interesat să cunoşti ce ne-a transmis Dumnezeu, sau te iei după tradiţiile orale?!
În Apocalipsa, la sfârşitul Cărţii, Dumnezeu declară:
“…iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”
“Ferice de cel ce păzeşte cuvintele” denotă că acela mai întâi citeşte înscrisurile…
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Fri Jan 04, 2008 8:47 pm

“ÎNAINTE DE HRISTOS” sau “DUPĂ HRISTOS”

În comunicarea Sa, Dumnezeu nu S-a oprit la mijlocirea profeţilor, ci ne-a vorbit apoi în mod special, prin Fiul Său.
Prin profeţi, Dumnezeu ne-a vorbit “în vechime”…
Odată cu Fiul (“la sfârşitul acestor zile”), a-nceput o Eră Nouă.
Istoria omenirii se-mparte-n două: “înainte de Hristos” şi “după Hristos”, iar aceste epoci sunt diferenţiate de modul de comunicare. În vechime Dumnezeu ne-a vorbit prin oameni (prin profeţi), apoi ni s-a adresat direct, prin Fiul.
Oamenii nu pot schimba această realitate care a determinat schimbarea epocilor… Ei pot schimba doar termenii, utilizând de exemplu expresiile “î.e.n.” şi “e.n.”…
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Fri Jan 04, 2008 8:49 pm

DUMNEZEU NE-A VORBIT PRIN FIUL

Prin profeţi ni s-a vorbit în diferite moduri, dar prin Fiul, Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod unic, în care nici un om nu a mai fost în stare.
(Ioan 7:46: “Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.””)
Ce mult se-nşeală toţi aceia care cred că Dumnezeu ni S-a revelat prin diverşi profeţi aşa cum ni S-a revelat prin Fiul…!
Biblia afirmă fără echivoc că revelaţia prin Isus Hristos este unică. Toţi proorocii sunt puşi de o parte iar Fiul de alta. Orice profet, ‘de orice culoare’ care pretinde că are revelaţie mai mare sau egală cu a lui Isus Hristos este un înşelător.

Revelaţia prin profeţi a fost FRAGMENTARĂ, dar prin Fiul a fost TOTALĂ.
Revelaţia prin profeţi a fost PROGRESIVĂ, SUCCESIVĂ dar prin Fiul a fost FINALĂ.
Revelaţia prin profeţi a fost INSUFICIENTĂ, deoarece a fost fragmentară dar prin Fiul a fost SUFICIENTĂ, deoarece a fost totală (nu mai este nimic de adăugat…).
Revelaţia prin profeţi a fost LIMITATĂ, APROXIMATIVĂ dar Fiul ni L-a revelat pe DUMNEZEU AŞA CUM ESTE.

Ucenicii au cerut: “Arată-ne pe Tatăl şi ne este îndeajuns!”, la care Domnul Isus le-a răspuns: “…Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatãl...” (Ioan 14:9)
Revelaţia prin profeţi a pregătit omenirea pentru revelaţia finală, când Dumnezeu S-a revelat prin Fiul.
De aceea, revelaţia prin Fiul este scopul suprem al lui Dumnezeu în dialogul Său cu noi.
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Sat Jan 05, 2008 5:23 am

FIUL ESTE DUMNEZEU

Cine este Fiul, cu care s-anceput această Eră Nouă?!
Dacă Fiul a fost doar un om, aşa cum susţin o serie de ‘gânditori’, n-ar fi fost acele deosebiri între revelaţia profeţilor şi a Lui…

Fiul este creatorul tuturor lucrurilor: El a “făcut şi veacurile” (Evrei 1:2). “Toate lucrurile au fost făcute prin El”…
În lumea noastră există două entităţi: Dumnezeu şi creaţiunea. Fiul, fiind Creator, este Dumnezeu.
Dumnezeu este fiinţa supremă care a creat toate, care susţine toate, şi e finalitatea tuturor lucrurilor.

Fiindcă Fiul “ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei 1:3) înseamnă că tot El este şi Susţinătorul creaţiei.
Este El şi finalitatea tuturor lucrurilor? Este, pentru că Dumnezeu “L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor” (Evrei 1:2)
Dacă totul a fost creat pentru Fiul, El este şi finalitatea.

Şi faptul că Fiul este neschimbat denotă tot divinitatea Lui. Cine altul decât Dumnezeu e neschimbat?!
Citim la Evrei 1:12 că “Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.”, sau la Evrei 13:8
că Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!
Fiul este mai presus de îngeri şi a “şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,
ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tatã, şi El Îmi va fi Fiu?” (Evrei 1:3-5)
La ora actuală, o singură fiinţă este superioară îngerilor: Dumnezeu.

Ţinând cont de Exod 20 unde se menţionează că numai “Domnului, Dumnezeului tău să te închini”, şi de faptul că Biblia porunceşte îngerilor să se închine Fiului, rezultă tot că Fiul este Dumnezeu.
La Evrei 1:9 Fiul este proclamat direct, în clar, ca Dumnezeu: ”Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate.”
Cine ţine “toiagul dreptăţii”? Cine deţine “dreptatea absolută”? Tot Dumnezeu.
Versetul de la Evrei 1:9 se adresează Fiului astfel: “…Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn…”
Toate acestea arată în modul cel mai vădit că Fiul este Dumnezeu.
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Sat Jan 05, 2008 7:50 am

OMUL ISUS HRISTOS

În acelaşi timp, Fiul a fost şi om. Dumnezeu ne-a vorbit prin omul Isus Hristos.
Ca om Domnul Isus aduce închinare Tatălui. Tot ca om , El “este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1:3), a lui Dumnezeu.
Unii spun că există un sigiliu real care lasă o imprimare ce nu-i totuna cu sigiliul în sine…, numai că, în cazul nostru, Domnul Isus este atât “întipărirea” cât şi Dumnezeu, care a efectuat-o. În “întipărire”, în trupul uman al Domnului Isus Hristos, noi am putut să-L vedem pe Dumnezeu.
“El este chipul Dumnezeului celui nevãzut”, ne spune apostolul Pavel la Coloseni 1:15.
Dumnezeu ne-a vorbit prin / în Fiul. Creatorul a devenit creatură!
Care a fost motivul?
-Ca să comunice cu creaţiunea Sa, cu omul, cu noi toţi… Aşa preţ mare a plătit Dumnezeu pentru a comunica cu noi în mod eficient! El a devenit vizibil, a devenit om ca şi noi şi ni S-a relevat vorbindu-ne prin Fiul.

Dacă Dumnezeu ne-a oferit revelaţia ultimă şi supremă, prin Fiul, noi ce atitudine luăm? Stăm nepăsători, rămânem indiferenţi?! Este cineva care nu înţelege limbajul dragostei, transmis prin Fiul?
Dumnezeu ne-a arătat că ne iubeşte. În Fiul, Dumnezeu a devenit om şi S-a adus ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Fiul a devenit Răscumpărătorul nostru, care a plătit pentru noi toţi.
“El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.” (1Cor. 1:30). “Harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. (Ioan 1:17).
Tot ce-avem nevoie, Dumnezeu ne-a oferit în Fiul. Prin Fiul putem ajunge din nou în comuniune, în părtăşie cu Dumnezeu. Prin Fiul ne putem îndeplini scopul existenţei: s-ajungem din nou în prezenţa lui Dumnezeu şi să-I aducem laudă.

Care este atitudinea ta faţă de Fiul, prin care Dumnezeu ţi-a vorbit şi ţie?! Aceeaşi atitudine o ai şi faţă de Dumnezeu… Poziţia pe care o iei, determină destinul tău veşnic:
“Cine are pe Fiul, are viaţa…” (1 John 5:12)
Poţi să-L ignori pe Fiul, dar în felul acesta îţi pecetluieşti veşnicia… Poţi să-L consideri ca pe ceilalţi oameni, dar te-nşeli amar, sau poţi să-L recunoşti a ceea ce este: Dumnezeul Creator, venit la noi în trup uman ca să ne reveleze pe Tatăl, ca să ne răscumpere şi ca să ne ridice din starea noastră de fiinţe decăzute şi să ne înnobileze pentru cer.

Dumnezeu a declarat în faţa noroadelor:
“„Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5).
Nu ignora Cuvântul şi voia Lui! Răspunde-I lui Dumnezeu, care ţi-a vorbit prin Fiul!
Spune-I: Doamne, mulţumesc că prin Fiul Tău mi-ai oferit iertarea, răscumpărarea, viaţa, cerul. Cred în Fiul şi-L primesc, Îl vreau şi-L iubesc, căci El este de acum şi Domnul meu, şi voi asculta de Cuvântul Său.
Cam aşa arată un răspuns vrednic de Fiul, prin care Dumnezeu ţi-a vorbit.

Dumnezeu aude strigătul tău…
“Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalm 50:15), zice El.
Tot astfel, “oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” (Ioel 2:32, Fapte 2:21, Rom. 10:13)
De acest început de an, cheamă şi tu acest nume minunat al Domnului Isus Hristos, Fiul prin care Dumnezeu ne-a vorbit şi ne-a chemat la Sine!
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Thu Jan 17, 2008 11:32 pm

Datele unei statistici:

Câte manuscrise ale scrierilor celebre din primele secole au fost descoperite
până în perioada când a apărut tiparniţa:

49 despre Aristotel;
193 despre Sofocles;
643 despre Homer;
24633 despre Noul Testament
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: COMUNICĂ DUMNEZEU CU NOI?!

Postby Corneliu » Sun Jan 11, 2009 5:13 am

Iubitorule Tată,

Gratitudinea mea
îndreptată spre Tine,
nicicând să se oprească
n-aş vrea...!
Inima-mi mulţumitoare,
nu lăsa să se schimbe vreodată
ci, recunoştinţa
faţă de grija Ta părintească,
fă-o continuu
mereu mai adâncă...
şi tot mai aleasă!
...Să crească!
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am


Return to Apologetica

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron