Biblia - conditie initiala a problemei

Ce suntem? Este Dumnezeu? Are crestinismul dreptate?

Moderator: marcusdumitru

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Mani » Wed Mar 18, 2009 4:21 pm

Corneliu wrote:Manuela,
Mai recent, despre adoptarea "Învăţăturilor Nicolaiţilor" şi ale "Izabelei", am făcut menţionări în articolele:
BERonline > Blogs > Anverguri > "Bisericile... (1)(2)"Corneliu

Corneliu, m-am referit la un titlu recunoscut, adica o carte acceptata macar de o intreaga denominatie, daca nu de toata crestinatatea.
Deci as dori o bibliografie privind tema "Invataturile Nicolaitilor si ale Izabelei".
User avatar
Mani
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 404
Joined: Sat May 12, 2007 4:09 am
Location: Elvetia

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Mani » Wed Mar 18, 2009 4:27 pm

florin wrote:Cine verifica faptul ca np nu interpreteaza corect? de cand e un acesta un adevar de la sine stiut, ca o axioma?

Intrebarea "cine verifica" este un fel de punct pe i. Cum raspunzi tu la ea?
N-am insiunat ca tot ce interpreteza np este gresit din start.
User avatar
Mani
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 404
Joined: Sat May 12, 2007 4:09 am
Location: Elvetia

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby florin » Wed Mar 18, 2009 4:39 pm

Mani wrote:
florin wrote:Cine verifica faptul ca np nu interpreteaza corect? de cand e un acesta un adevar de la sine stiut, ca o axioma?

Intrebarea "cine verifica" este un fel de punct pe i. Cum raspunzi tu la ea?

Nimeni de pe pamant deocamdata. Ortodocsii nu sunt superiori intelectual si nici moral neoprotestantilor, si nici invers. Oricine poate incerca sa inteleaga, si trebuie sa inteleaga.

Mani wrote:N-am insiunat ca tot ce interpreteza np este gresit din start.

Excelent, atunci eforturile lor au rost.
Florin Ghiţă.
User avatar
florin
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 596
Joined: Fri Nov 10, 2006 7:31 pm
Location: Bucuresti

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Corneliu » Wed Mar 18, 2009 10:52 pm

Manuela,
dorind bibliografie, se exprimă astfel:
“Corneliu, m-am referit la un titlu recunoscut, adica o carte acceptata macar de o intreaga denominatie, daca nu de toata crestinatatea.
Deci as dori o bibliografie privind tema "Invataturile Nicolaitilor si ale Izabelei".”


Biblia nu este o singură carte, cum mulţi o consideră, ci o colecţie de 66 cărţi, care conţin istorii, profeţii, poezii, maxime şi cugetări, scrisori, etc.
Aceste cărţi au fost scrise de cca. 40 de autori diferiţi, provenind din medii mult diferite ca: împăraţi, profeţi, doctori, pescari, ciobani etc. Cei mai mulţi dintre autori nu s-au cunoscut personal vreodată..., iar întreaga colecţie a fost scrisă într-o perioada de aproximativ 1500 de ani. Cele 66 de cărţi au fost scrise în 3 limbi diferite (evreieşte, aramaică şi greacă) şi pe 3 continente diferite (Asia, Africa şi Europa)

Deci, 66 de cărţi, scrise de 40 de autori diferiţi, într-o perioadă de 1500 de ani, în 3 limbi şi pe 3 continente, descriu aceleaşi problematici, învăţături şi îndemnuri, fără a conţine erori sau contradicţii.

Mergi la oricare bibliotecă din lume şi încearcă să găseşti alte colecţii cu asemănări aşa de performante ca ale Bibliei?! Vei spune imediat că-i imposibil, nu?!
Probabilitatea ca cineva să poată alcătui o astfel de colecţie care să poată întruni condiţiile cărţilor Bibliei, este de unu la un număr pentru care nu există-n lume suficietă hârtie pentru a-l putea scrie.
Concluzia logică: Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.
şi trebuie să stea la baza tuturor explicaţiilor, la care eventual adăugăm, din alte surse, date istorice.

Despre “Invăţăturile Nicolaiţilor” şi ale “Izabelei”, Cuvântul ne dă explicaţii mult prea lămuritoare…!

Corneliu
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby marcusdumitru » Thu Mar 19, 2009 4:14 am

Despre Izabela stim cine a fost si ce a facut, si cred ca e mai usor de inteles in ce ar consta invataura ei... prigonea profetii, sustinea idolatria, era o promovatoare a paganismului in Israel. Daca sunt si alte fapte relevante despre activitatea ei, mai spuneti.

Insa eu nu sunt in tema cu ce faceau si ce invatau "nicolaitii". Ba chiar si in comentarii de specialitate, nu gasesc decat vag ceva legat de termenul grec "nico"-ceva, care ar duce cu gandul la ierarhizari si separarea clerului de laici. Pana acum asta a fost singura explicatie pe care am intalnit-o dar pe care nu stiu cu ce din Biblie s-o coroborez.
Asa ca rog pe Corneliu sa ne ajute un pic, dar are mai multe informatii despre nicolaiti.
Marcus Dumitru
User avatar
marcusdumitru
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 306
Joined: Fri Nov 10, 2006 1:26 pm
Location: Peru

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Corneliu » Thu Mar 19, 2009 8:34 pm

Deocamdată mă rezum doar la a vă pune parţial în temă cu problematica Nicolaiţilor…!

“Faptele Nicolaiţilor” sunt pomenite pentru început în biserica din Efes, dar în biserica din Pergam se vorbeşte deja despre “învaţătura Nicolaiţilor” – de la fapte izolate s-a ajuns la doctrină…!
Partea cea mai gravă a acestei doctrine e că impune o clasă clericală în biserică, castă ce domină şi conduce marea masă careia-i revine rolul să primească slujirea acelei clase şi să fie mântuită prin intermediul acelei clase.
Clericalismul a pătruns subtil în biserici… Întâi au fost ceva cazuri izolate, apoi ‘pecinginea’ s-a extins şi s-a ajuns la doctrina oficială.
O mulţime de biserici suferă la ora actuală de clericalism iar membrii lor au devenit o masă de oameni căreia i se administrează aşa-zisele “Taine”, “Haruri” sau “Sacramente”, de către o clică bine înscăunată la conducerea lor. Domnul “urăşte acest lucru”!

În greceşte, “nikao” = a cuceri, a domina, a supune, iar “laos” = popor, mase. Combinaţia celor doi termeni sugerează deja toată 'tărăşenia'...!

Pentru coroborare, e bine a se parcurge versete ca: Matei 23:8-11, 1 Tes. 5:12-13, 1 Tim. 5:17, 1 Petru 5:1-3, etc., şi a se compara cu practica...!
Corneliu
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Dragos » Fri Mar 20, 2009 4:34 pm

Irineus (secolul 2), despre Nicolaiţi (http://www.newadvent.org/fathers/0103126.htm, traducerea este a mea):
The Nicolaitanes are the followers of that Nicolas who was one of the seven first ordained to the diaconate by the apostles. They lead lives of unrestrained indulgence. The character of these men is very plainly pointed out in the Apocalypse of John, [when they are represented] as teaching that it is a matter of indifference to practise adultery, and to eat things sacrificed to idols. Wherefore the Word has also spoken of them thus: "But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate." (Revelation 2:6)

Nicolaiţii sunt urmaşii lui Nicolae care a fost unul dintre cei 7 diaconi stabiliţi de către apostoli. Ei duc vieţi în plăceri nestăpânite. Caracterul acestor oameni este foarte clar prezentat în Apocalipsa lui Ioan ca unii care învaţă că nu contează dacă curveşti şi dacă mănânci lucruri jertfite idolilor. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit despre ei şi în felul acesta: "Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe cari şi Eu le urăsc" (Apocalipsa 2:6)


Clement din Alexandria (secolul 3) şi Eusebius (secolul 4) deasemenea vorbesc despre Nicolaiţi (http://www.newadvent.org/fathers/250103.htm, traducerea este a mea):
Chapter 29. Nicolaus and the Sect named after him
1. At this time the so-called sect of the Nicolaitans made its appearance and lasted for a very short time. Mention is made of it in the Apocalypse of John. They boasted that the author of their sect was Nicolaus, one of the deacons who, with Stephen, were appointed by the apostles for the purpose of ministering to the poor. Clement of Alexandria, in the third book of his Stromata, relates the following things concerning him.
2. They say that he had a beautiful wife, and after the ascension of the Saviour, being accused by the apostles of jealousy, he led her into their midst and gave permission to any one that wished to marry her. For they say that this was in accord with that saying of his, that one ought to abuse the flesh. And those that have followed his heresy, imitating blindly and foolishly that which was done and said, commit fornication without shame.
3. But I understand that Nicolaus had to do with no other woman than her to whom he was married, and that, so far as his children are concerned, his daughters continued in a state of virginity until old age, and his son remained uncorrupt. If this is so, when he brought his wife, whom he jealously loved, into the midst of the apostles, he was evidently renouncing his passion; and when he used the expression, 'to abuse the flesh,' he was inculcating self-control in the face of those pleasures that are eagerly pursued. For I suppose that, in accordance with the command of the Saviour, he did not wish to serve two masters, pleasure and the Lord.

Capitolul 29. Nicolae şi secta numită după el
1. Pe vremea aceasta, aşa numita sectă a Nicolaiţilor şi-a făcut apariţia şi a existat pentru un timp foarte scurt. Apocalipsa lui Ioan o menţionează. Ei se lăudau că cel care a pus bazele sectei a fost Nicolae, unul dintre diaconii care, împreună cu Ştefan, au fost numiţi de către apostoli cu scopul de a avea grijă de săraci. Clement din Alexandria, în a treia carte a Stromatei, ne redă următoarele despre el.
2. Se spune că a avut a soţie frumoasă şi, după înălţarea mântuitorului, fiind acuzat de către apostoli de gelozie, a adus-o în mijlocul lor şi a dat permisiunea oricui dorea să o ia de soţie, să facă acest lucru. Pentru că se zice că acest lucru a fost în concordanţă cu vorba aceea a lui care spune că carnea trebuie abuzată. Şi cei care au urmat erezia lui, urmând orbeşte şi prosteşte ceea ce a fost făcut şi spus, săvârşesc curvia fără ruşine.
3. Dar eu înţeleg că Nicolae nu a avut nimic de făcut cu vreo altă femeie decât cea cu care a fost căsătorit şi că, în ce îi priveşte pe copiii lui, fiicele lui au rămas virgine până la o vârstă înaintată, iar fiul lui au rămas curat. Dacă este astfel, atunci când şi-a adus soţia, pe care o iubea cu gelozie, în mijlocul apostolilor, este clar că renunţa la pofta lui; şi când a folosit expresia 'a abuza carnea', se referea la controlul de sine în faţa acelor plăceri care sunt urmărite cu dorinţă. Presupun că, după porunca Domnului, el nu vroia să slujească la doi stăpâni, plăcerii şi Domnului.
Dragos
utilizator
utilizator
 
Posts: 29
Joined: Mon Oct 20, 2008 2:32 am

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Corneliu » Sun Mar 22, 2009 3:21 am

Nicolae şi secta nicolaiţilor de care exemplifică fr. Dragoş, apar sub tot felul de variante bizare şi confuze. - Cine difuzează şi menţin astfel de poveşti cu ‘micii’ Nicolaiţi?! - Mai ales ‘marii’ (adevăraţii) Nicolaiţi, dar şi oameni mai puţin documentaţi, derutaţi de dicţionare, internet etc.
Nicolaiţii veritabili, mai precis clasele/castele îndoctrinate, folosesc drept ‘perdea de fum’ (sau ‘praf în ochi’...) învăţăturile şi faptele libertine ale unei secte neînsemnate, pentru a-şi masca ‘diversionismul’, mai precis, CLERICALISMUL

În cazul bisericilor din Apocalipsa, învăţături cel puţin asemănătoare celor din secta amintită sunt incluse deja în “învăţăturile lui Balaam” şi în “învăţăturile Izabelei”, aşa că Domnul nu avea de ce să se refere şi la acel biet Nicolae…!

Corneliu
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Corneliu » Thu Mar 26, 2009 12:50 am

Revenind la “Biblia – condiţie iniţială a problemei”..,
ce spune BIBLIA DESPRE BIBLIE (spicuiri)?!:

“Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.” (Psalm 119:165)

“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalm 119:105)

“Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Matei 24:35)

“Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39)

“Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efeseni 6:17)

“Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;” (Romani 1:16)

“Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” (Evrei 4:12)

“Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.” (Psalm 19:7-8)

“Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.” (Proverbe 6:23)

“…iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” (Isaia 40:8)

“Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Tim. 3:16)

“Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” (Apoc. 1:3)

Corneliu
Corneliu
utilizator foarte activ
utilizator foarte activ
 
Posts: 1011
Joined: Sat Nov 25, 2006 7:10 pm
Location: N. Am

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby jopret » Fri May 28, 2010 8:24 pm

florin wrote:Bazele credintei unui crestin (neo)protestant constau in primul rand in considerarea ca sunt adevarate urmatoarele doua afirmatii.
1) Dumnezeu exista.
2) Biblia este ineranta.
Ambele pot fi sustinute cu argumente, sau atacate, dar un neoprotestant le considera adevarate tot timpul - sunt baza credintei lui.


Salut Florin
Vreau să mai adaug ceva la punctul doi referitor la Biblie şi la bazele credinţei creştine.
Este inspirată (de aceea este inerantă)
Ea vorbeşte de lucruri spirituale duhovniceşti (dar şi naturale)
Ea este singura autoritatre în materie de credinţă creştină, sau mai exact în materie de Mântuire.
Ea poate fi înţeleasă de către cei sinceri în căutările lor, prin ajutorul Duhului Sfânt , pus la îndemâna acestora, de către D-zeu.
Josh
Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”
jopret
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 185
Joined: Mon Jan 04, 2010 8:51 pm
Location: Mediaş

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Sergiu » Sat May 29, 2010 1:35 am

La ce adaugati dumneavoastra domnule Josh am de facut cateva observatii:
1) Da Biblia este ineranta si inspirata.
2) Nu este singura sursa de informare cu privire la lucrurile naturale si spirituale! De aceea daca o interpretare data unui text din Biblie contrazice in mod categoric informatiile obtinute din celelalte surse, interpretarea aceea este foarte probabil gresita.
3) Nu Biblia are autoritate doar persoanele au autoritate! Biblia are autoritate doar pentru ca este scrisa de persoane care au autoritate. Iar in materie de mantuire doar Domnul Isus personal are ultimul cuvant de aceea e bine sa ai o relatie VIE cu El.
4) Poate fi inteleasa DOAR in masura in care este APLICATA. Daca nu este testata, pusa in practica si traita nu poate fi cu adevarat inteleasa... "Teoria ca teoria practica ne omoara..." Imaginatia si hartia suporta muuuuulte.... viata nu chiar atat de multe...
User avatar
Sergiu
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 280
Joined: Tue Nov 21, 2006 10:21 pm

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby jopret » Sun May 30, 2010 3:37 pm

Sergiu wrote:Iar in materie de mantuire doar Domnul Isus personal are ultimul cuvant de aceea e bine sa ai o relatie VIE cu El.


Sergiu,
Ai dreptate. Privind din tr-o altă perspectivă, Logosul s-a făcut trup şi N.T. este ultima revelaţie sau Ultimul Cuvânt al lui D-zeu, de data aceasta, transmis prin Christos.
Evr. 1:1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu,
2 la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul"
Josh
Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”
jopret
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 185
Joined: Mon Jan 04, 2010 8:51 pm
Location: Mediaş

Re: Biblia - conditie initiala a problemei

Postby Mani » Sat Sep 25, 2010 7:58 pm

jopret wrote:Sergiu,
Ai dreptate. Privind din tr-o altă perspectivă, Logosul s-a făcut trup şi N.T. este ultima revelaţie sau Ultimul Cuvânt al lui D-zeu, de data aceasta, transmis prin Christos.
Evr. 1:1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rînduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfîrşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul" Josh

In ce ne priveste pe noi, Dumnezeu ne-a vorbit prin Evanghelisti si prin Apostoli.
User avatar
Mani
utilizator activ
utilizator activ
 
Posts: 404
Joined: Sat May 12, 2007 4:09 am
Location: Elvetia

Previous

Return to Apologetica

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron