About

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

One Response to About

 1. LNC says:

  RUGACIUNEA DOMNULUI ISUS HRISTOS
  IN GRADINA GHETISMANI

  “Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta!
  Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”

  Proverbe 25:2 Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,
  dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor.

  Rugăciunea Domnului Isus Hristos: “Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”
  Menţionata in:
  · Evanghelia după Matei Capitolul 26:36-45
  · Evanghelia după Marcu Capitolul 14:32-36
  · Evanghelia după Luca Capitolul 22:41-45
  Ce inseamnă această rugăciune?
  Ce vrea Mântuitorul să ne spună despre cele petrecute in acele clipe?
  La ce pahar se referea El?… chiar ar fi vrut pentru o clipă să se răzgândească sau chiar să se impotrivească planului de salvare a omenirii, pe care numai El I-L putea implini şi pentru care a venit in lumea noastră?
  Nicidecum, NU, din potrivă, Duhul Sfant ne lasă pe paginile Sfintei Scripturi un mesaj pentru ca noi să inţelegem cât de mult ne-a iubit Domnul Isus şi ce mult L-a costat preţul salvării noastre.
  “Ioan 10:30 Eu şi Tatăl una suntem.”
  “Ioan 4:34 Isus le-a zis: “Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”
  “Ioan 6:38 căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.”
  “1 Petru 2:22 “El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”
  “Isaia 53:9 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.”
  Dacă Tatăl si Fiul sunt una, dacă Fiul a venit specific cu un plan hotărat cum ar fi putut Isus să se roage o rugăciune contra voii lui Dumnezeu?
  Cum ar fi putut sa fie vreo umbră de indoială in gura Lui?
  In tot Vechiul Testament, incepând de la Geneza pană la Maleahi vedem desluşit numeroase profeţii cu privire la venirea Lui şi preţul ce avea să il plătească.
  Evanghelistul Luca in capitolul 22, in urma rugăciunii rostită ” Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” , face patru observări si anume, că Domnului Isus:
  1. I se arată un înger din cer ca să-L întărească
  2. Ajunge într-un chin ca de moarte, şi începe să Se roage şi mai fierbinte
  3. Sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ
  4. După ce S-a rugat, S-a sculat, şi a venit la ucenici…
  Mai intâi de toate sa observam din punct de vedere medical, ce este acest fenomen, când sudoarea se face sânge, şi dacă au mai fost oameni care au experimentat aceasta?
  Literatura medicală numeste aceasta hematidrosis sau hemohidrosis. In arhiva medicală sunt inregistrate câteva cazuri care au fost studiate şi anume acest fenomen s-a găsit la câteva persoane, a căror cauză au fost: torturi extinse, stresuri profunde sau in urma unei agonii (=consumare) psihologică ca atare: ameninţare a pierderii proprii vieţi sau expunerea in aş vedea chinuită propria familie. Medicina a constatat ca atunci când are loc acest fenomen, vasele de sânge sunt forţate şi dilatate până la ruperea lor, astfel sângele se răspândeşte in ţesuturi şi mai apoi pătrunde până la glandele de transpiraţie. Efectele care urmează sunt slăbire fizică, deshidratare şi un alt efect este că, pielea devine foarte sensibilă şi fragilă care doar la o simplă atingere devine extrem de sensibilă la durere, dar nu numai atât, aceşti oameni nu au supravieţuit mult in urma unui astfel de atac fizic, deci au murit.
  Atunci când Domnul Isus s-a rugat in gradina Ghetismani avea in vedere faptul că, urma să ieie asupra Lui toată vina si păcatul omenirii. Acolo in gradină s-a dus o luptă cumplită, Cel care nu a cunoscut păcat se face vinovat, iar vinovăţia noastră grea si murdară, urma sa apese greu, conştiinţa curată si nepătată a Celui care a fost prezent la creaţia cerului, a pământului şi a omului. Această imensă consumare psihică nu putea face faţă trupului uman.
  Trupul de lut are o limită câtă suferinţă poate suporta iar apoi se stinge, sistemul cardiologic nu face faţă, deci Domnul Isus prevede acest lucru şi se roagă fierbinte pentru o intervenţie supranaturală de la Tatăl pentru a nu se stinge trupeşte inainte ca să sufere până la capăt, adica moarte de cruce. Aceasta ne arată ce DRAGOSTE SUPREMA a avut Mântuitorul nostru Isus Hristos pentru noi, fară nici un gând să se răzgândească sau să se intoarcă de la planul stabilit.
  Apoi Dumnezeu Tatăl I-I răspunde Fiului şi I-I trimite un inger care să Ii dea destulă putere trupească să poată suporta o astfel de agonie pentru noi, ca urmare El experimentează medical ceea ce noi numim astăzi hematidrosis sau hemohidrosis, dar cu scopul să supravieţuiască. In final s-a sculat, s-a dus la ucenici anunţâdu-I ca I-a sosit ceasul. Din acesti factori reiese, evident că incă inainte de tortura de la cruce, El a suferit peste măsură ceea ce nici unul din noi oamenii nu ar putea suferi. Aceasta ar trebui să ne copleşească şi să ne facă să I-L vedem pe Isus Hristos mult mai suprem şi iubitor, pur şi simplu dincolo de orice pricepere umană. De aceea este clar că apostolul Pavel a inteles acesta când scrie epistola sa catre Evrei:“Evrei 5:7 El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,”
  In incheiere, câteva rânduri de precizat, care ar ajuta la comfirmarea spuselor de mai sus.
  Insăşi Domnul Isus in timpul misunii Lui, inainte de săptămâna patimilor, nu ezită să menţioneze specific acest eveniment şi spune:
  “Luca 12:50 Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, şi cât de mult doresc să se îndeplinească!”
  Aici Isus declară dragostea Lui şi o dornică aşteptare in a ne salva şi aceasta cu orice preţ, fără gând de a se răzgândi.
  “Ioan 12:27 Acum, sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice? Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!”
  Aici Isus ne spune desluşit ca nu vrea sa fie izbăvit de acest pahar – adică jertfa ispăşitoare, ci mereu se gândea la aceasta şi aducea rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi a fost ascultat, din pricina evlaviei Lui.
  De la care moarte a fost izbăvit? De la acea prematură inainte de vreme, dar nu de la aceea care a dorit-o mult , şi care ne-a adus nouă viaţă veşnică şi binecuvântare.