Monthly Archives: October 2008

Voia Lui – Suferinţa pentru bine (3)

Bine, bine, vei spune…, eu am suferinţă-n viaţă care nu-i nici din pricina Evangheliei şi nici din cauza evlaviei…!

Posted in Corneliu, Voia lui Dumnezeu | Comments Off

Voia Lui – Suferinţa pentru bine (2)

În al doilea rând, voia lui Dumnezeu este SĂ SUFERIM PENTRU EVLAVIE.

Posted in Corneliu, Voia lui Dumnezeu | Comments Off

Voia Lui – Suferinţa pentru bine (1)

La 1 Petru, întâlnim de mai multe ori expresia “voia lui Dumnezeu…”, ca de exemplu: “Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti.” (1 Petru 2:15)

Posted in Corneliu, Voia lui Dumnezeu | Comments Off

Voia Lui – Supunerea

Parcurgând texte ca cele de la 1 Petru 2:11-20 sau 1 Petru 3:1-8 de exemplu, nu-i greu să observăm un aspect explicit al voiei lui Dumnezeu: SUPUNEREA NOASTRA.

Posted in Corneliu, Voia lui Dumnezeu | Comments Off